Op 1 januari 2015 trad de nieuwe Code Banken in werking. De Code Banken is van toepassing op de leden van de Nederlandse Vereniging van Banken met een zetel in Nederland. De naleving van de Code Banken wordt gemonitord door de onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken. Deze commissie is in het najaar van 2014 ingesteld.

Op deze website vindt u informatie over de taak en samenstelling van de Monitoring Commissie Code Banken. Ook vindt u het hier het laatste nieuws en kunt u relevante publicaties op het werkterrein van de Monitoring Commissie Code Banken raadplegen. Meer specifieke vragen kunt u aan de Commissie voorleggen via het formulier onder contact.