Nieuws

Instellingsbesluit Monitoring Commissie Code Banken ingetrokken

23-12-2013

De Monitoring Commissie Code Banken is ingesteld op 24 maart 2010. De benoeming van de leden van de Commissie is op 23 maart 2013 geëindigd.

Bij brief van 22 januari 2013 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer laten weten dat de rapportages van de Commissie laten zien dat de Code Banken een belangrijke instrument van zelfregulering is.

De minister heeft daarbij aangegeven positief te staan tegenover continuering van de Code Banken en de monitoring hierop, en de banken aangemoedigd om de schouders eronder te zetten en het gesprek met de samenleving verder aan te gaan en verder te werken aan noodzakelijke cultuurveranderingen om het vertrouwen van het publiek in de sector duurzaam te herstellen.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft in dit kader aangegeven voornemens te zijn het instellen van een nieuwe onafhankelijke monitoring op zelfregulering op zelfstandige wijze vorm te geven. Dit betekent dat het Instellingsbesluit Monitoring Commissie Code Banken kon worden ingetrokken.

Overig nieuws: